Telemedicina

Telemedicina

“Telemedicina je jedno od područja koje će u narednim godinama vjerojatno biti jedno od rješenja ili moguće rješenje za alokaciju medicinskih resursa.”

Dr. Andrea Vincenzo Braga
Predsjednik Austrijskog i potpredsjednik Švicarskog društva za telemedicinu i e-zdravstvo

Dr. Andrea Vincenzo Braga radi upravo na dodirnoj točki između medicine i businessa. On je liječnik praktičar ali i izvršni direktor bragamed GmbH i konzultant za „Hauptverband der Sozialversicherungen“ (krovna organizacija zdravstvenih i socijalnih osiguranja) u Austriji.

Član Sounding Boarda Convention Health Benefits 2017 i Convention Health Benefits 2018