`Vidjeti što je ispravno i ne učiniti to, nedostatak je hrabrosti ili principa.`
CONFUCIUS

Austrijska tvrtka MD Medicon specijalizirana je u poslovnom razvoju i optimizaciji poslovanja medicinske i farmaceutske industrije. Demografske promjene omogućuju usredotočenje na turizam, posebno odmor i stanovanje starijih osoba.
Istraživanja koje je tvrtka provela u Austriji 2008. i 2014. godine na više od 1000 ispitanika, i internacionalno istraživanje “Turizam budućnosti – dodana vrijednost zdravlju” od 2017 – 2019 na gotovo 2000 ispitanika poticaj su daljem unapređenju znanja o modernom zdravlju.

Više…

Napomena inicijatora

Moja osobna i profesionalna iskustva ubijedila su me da dobre informacije, pravovremene odluke i odlučna organizacija omogućuju prelazak iz “života bolesnika” u “živjeti s bolešću”!
Gotovo prije 30 godina u svojoj privatnoj ordinaciji u Hrvatskoj skrbio sam o zdravlju svojih pacijenata. Međunarodna, čak interkontinentalna i interkulturalna iskustva stjecao sam zadnjih dvadesetak godina u Austriji.
Nedostatak interdisciplinarne i prekogranične komunikacije glavni je razlog zašto s idealizmom i veseljem stavljam moja stručna znanja na tržište!

Dr. Marijan Gjukić, CEO MD Medicon GmbH