Inicijativa Health Benefits od 2016 do 2019 u brojkama

>12.500

Radnih sati

>3000

Sudionika

>50

Stručnjaka

12

Zemalja

>45.000 km

Putovanja

>250.000,-€

Ulaganja

"Health Benefits 2017 - 2019" bila je inicijativa koja otkriva i promiče izvrsnost i inovativnost u interdisciplinarnoj komunikaciji između medicine, turizma i osiguranja jer turizam i zdravlje ne isključuju jedno drugo - ali nužno ne čine sinergiju!
Neki od zanimljivih rezultata nalaze se na ovoj stranici!

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Odmor i putovanje su dobri za zdrave i za bolesne?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Firme brinu o očuvanju zdravlja svojih djelatnika. Koje mogućnosti su vama poznate?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Osiguravajuće kuće brinu o zdravlju svojih osiguranika i refundiraju im troškove unapređenja zdravlja kao što su na primjer wellness i rekreacija."

Povod istraživanju

Stigmatiziranje starih i bolesnih osoba u turizmu i nedostatak interdisciplinarne komunikacije glavni su okidači istraživanja “Turizam budućnosti – dodana vrijednost zdravlju”.

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Mislite li da su bolesni ljudi u turizmu nepoželjni?"

Inspiracija inicijativi

Zdravstveni i wellness turizam su u procvatu i nude velike mogućnosti kako potrošačima tako i pružateljima usluga, ali nedostatak informacija za bolesne osobe često je razlog nesigurnosti i uzrok "pasivnog" života bez putovanja i odmora.

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Posjećujete li lječilišta ili toplice?"

Svrha inicijative

Omogućiti starijima, bolesnima i njihovim obiteljima donošenje neovisnih i objektivnih odluka o tome gdje i kako su putovanje i odmor mogući u zahtjevnom zdravstvenom stanju.

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Da li je održanje samostalnosti i samoodređenja bolesnih osoba na odmoru važan cilj?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Adekvatne informacije u turizmu važne su bolesnim osobama i njihovim obiteljima za donošenje odluke o putovanju?"

Ciljevi inicijative

ZA BOLESNE

Održavanje samostalnosti i samoopredjeljenja, čime se zadržava kvaliteta življenja.

ZA OBITELJ, POSEBNO ZA ČLANA KOJI SKRBI O BOLESNIKU

Održanje normalnog obiteljskog života te sprječavanje iscrpljenosti. Smanjenje izravnih i neizravnih troškova bolesti.

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Da li su promjene u svakodnevnom životu poput putovanja i odmora važne kako bi se izbjeglo iscrpljivanje i premor?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Koliku važnost imaju medicinari i ostale osobe u preporuci i pripremi svojih pacjenata za putovanje?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "(1908 sudionika) 2017-2018 "Dob"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "(1908 sudionika) 2017-2018 "Zaposlenost"

Provedba inicijative Health Benefit

Prezasićeni komunikacijski kanali i zahtjevni uvjeti zaštite osobnih podataka potakli su nas kreirati novo komunikacijsko rješenje za jednostavnu provedbu naše inicijative:

Natjecanje "Blaga modernog zdravlja" omogućuje provedbu znanstvenih i poslovnih dijelova inicijative.

Znanstveni dio, istraživanje, sastoji se od prikupljanja i obrade informacija. Ispunjavanje on-line upitnika (ankete) je anonimno, dobrovoljno i besplatno.

Poslovni dio inicijative objedinjuje brojne poslovne koncepte. Financiranje se vrši prihodima natjecanja "Blaga modernog zdravlja" i prihodima Konvencije Health Benefit.

Posebnu podršku našim partnerima pružili smo organiziranjem nagradnih igara s ciljem motiviranja sudionika ankete.

AKTIVACIJA
UPITNIKA

CIJELU GODINU

ISPUNJAVANJE
UPITNIKA

CIJELU GODINU

NATJECANJE
MODERNO ZDRAVLJE

CIJELU GODINU

CHB
U BEČU

PROSINAC

Rezultati trogodišnje Health Benefit inicijative (2016-2019) i istraživanja “Turizam budućnosti – dodana vrijednost zdravlju” ukazuju na neiskorištene ljudske i financijske potencijale važne gospodarstvu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.