Industrija wellness turizma

Industrija wellness turizma

“Pa naravno, zdravlje i turizam toliko su povezani jer danas mnogi ljudi putuju širom svijeta.”
“Industrija wellness turizma procjenjuje se na tri triliona (dolara) godišnje.”

Dr. Fawzi Al-Hammouri
Jordan Meetings & Conferences Ambassador

Dr. Al-Hammouri je predsjednik upravnog odbora i ravnatelj Specialty Hospital u Ammanu, Jordan. On je predsjednik Udruge privatnih bolnica (PHA) Jordana, kao i počasni predsjednik Global Health Travel Council (GHTC).

Član Sounding Boarda 1. CHB-a