Danas je novi početak - sutra ćete poželjeti da ste započeli danas!

ZA PACIJENTE

    Održavanje samostalnosti i samoopredjeljenja.

ZA OBITELJI

    Smanjenje izravnih i neizravnih troškova bolesti.

ZA POSLODAVCE

    Održavanje sigurnosti i produktivnosti u isto vrijeme.

ZA PRUŽATELJE USLUGA

    Pretvaranje socijalne distance u poslovne prilike.

„Health Benefits“ je inicijativa koja istražuje i predlaže nove
radne i životne okolnosti kao alat za
uspjeh u društvu brzih promjena!

Povod inicijativi

Utjecaj pandemije COVID-19 na životne i radne uvjete bolesnika s kroničnim bolestima.

Mogućnosti modernih alata i tehnologija u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Svrha inicijative

Održanje normalnog obiteljskog života te sprječavanje iscrpljenosti.

Promjena radnih uvjeta i stvaranje novih poslovnih prilika.

Ciljevi inicijative

Otkrivanje i predstavljanje međunarodnih primjera najboljih praksi novih životnih i radnih uvjeta.

Procjena mogućnosti primjene novih tehnologija u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Provedba

Okupljanje iskusnih profesionalaca i mladih kreativnih ljudi.

Otkrivanje potreba i problema u obitelji i na poslu.

Traženje i usporedba mogućih rješenja.

Metode

Interaktivne diskusije.
Razmjena iskustava i znanja.
Izgradnja nove profesionalne mreže.
Izrada protokola dinamičnih reakcija.

Članovi

Naši članovi su mudri, savjesni i uspješni pojedinci i tvrtke, institucije i udruge koje sudjeluju u provedbi i doprinose uspjehu inicijative.