"Health Benefits 2017 - 2019" bila je inicijativa koja otkriva i promiče izvrsnost i inovativnost u interdisciplinarnoj komunikaciji između medicine, turizma i osiguranja jer turizam i zdravlje ne isključuju jedno drugo - ali nužno ne čine sinergiju!
Neki od zanimljivih rezultata nalaze se na ovoj stranici!

Inicijativa Health Benefits od 2016 do 2019 u brojkama

>
0
Radnih sati
>
0
Sudionika
>
0
Stručnjaka
=
0
Zemalja
>
0
km
Putovanja

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Odmor i putovanje su dobri za zdrave i za bolesne?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Firme brinu o očuvanju zdravlja svojih djelatnika. Koje mogućnosti su vama poznate?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Osiguravajuće kuće brinu o zdravlju svojih osiguranika i refundiraju im troškove unapređenja zdravlja kao što su na primjer wellness i rekreacija."

Povod istraživanju

Stigmatiziranje starih i bolesnih osoba u turizmu i nedostatak interdisciplinarne komunikacije glavni su okidači istraživanja “Turizam budućnosti – dodana vrijednost zdravlju”.

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Mislite li da su bolesni ljudi u turizmu nepoželjni?"

Inspiracija inicijativi

Zdravstveni i wellness turizam cvjetaju i nude velike mogućnosti kako za davatelje usluga tako i za potrošače. Nedostatak informacija vezanih uz bolesne ljude u turizmu često je uzrok nesigurnosti i razlog za "pasivan" život bez odmora.

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Posjećujete li lječilišta ili toplice?"

Svrha inicijative

Omogućiti starijima, bolesnima i njihovim obiteljima donošenje neovisnih i objektivnih odluka o tome gdje i kako su putovanje i odmor mogući u zahtjevnom zdravstvenom stanju.

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Da li je održanje samostalnosti i samoodređenja bolesnih osoba na odmoru važan cilj?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Adekvatne informacije u turizmu važne su bolesnim osobama i njihovim obiteljima za donošenje odluke o putovanju?"

Ciljevi inicijative

ZA BOLESNE

Održavanje samostalnosti i samoopredjeljenja, čime se zadržava kvaliteta življenja.

ZA OBITELJ, POSEBNO ZA ČLANA KOJI SKRBI O BOLESNIKU

Održanje normalnog obiteljskog života te sprječavanje iscrpljenosti. Smanjenje izravnih i neizravnih troškova bolesti.

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Da li su promjene u svakodnevnom životu poput putovanja i odmora važne kako bi se izbjeglo iscrpljivanje i premor?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 "Koliku važnost imaju medicinari i ostale osobe u preporuci i pripremi svojih pacijenata za putovanje?"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 (1908 ispitanika) "Dob"

Grafika: Rezultati upitnika 2017-2018 (1908 ispitanika) "Radni status"

Provedba inicijative Health Benefit

Prezasićeni komunikacijski kanali i zahtjevni uvjeti zaštite osobnih podataka potakli su nas kreirati novo komunikacijsko rješenje za jednostavnu provedbu naše inicijative:

Prezasićeni komunikacijski kanali i zahtjevni uvjeti zaštite osobnih podataka potakli su nas kreirati novo komunikacijsko rješenje za jednostavnu provedbu naše inicijative:

Znanstveni dio, istraživanje, sastoji se od prikupljanja i obrade informacija. Ispunjavanje on-line upitnika (ankete) je anonimno, dobrovoljno i besplatno.

Ekonomski dio inicijative objedinjuje različite poslovne koncepte. Izvor sredstava dopunjava se prihodima iz natjecanja "Blago modernog zdravlja" i Konvencije Health Benefits.

Posebnu podršku našim partnerima pružili smo organiziranjem nagradnih igara s ciljem motiviranja sudionika ankete.

AKTIVACIJA
UPITNIKA

CIJELU GODINU

ISPUNJAVANJE
UPITNIKA

CIJELU GODINU

NATJECANJE
MODERNO ZDRAVLJE

CIJELU GODINU

CHB
U BEČU

PROSINAC

Rezultati trogodišnje Health Benefit inicijative (2016-2019) i istraživanja “Turizam budućnosti – dodana vrijednost zdravlju” ukazuju na neiskorištene ljudske i financijske potencijale važne gospodarstvu.

Sve rezultate naših istraživanja (2008., 2014. i 2017.-2018) možete naručiti! Javite se mailom u rubrici KONTAKT!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.